Mehmed Akif'in Milli Mücadelede Kastamonu-Nasrullah Camii Vaazı

Mehmed Akif'in Milli Mücadele Vaazları "Kastamonu-Nasrullah Camii Cuma Vaazı 19 Kasım 1920"

Nasrullah cami şerifi Kastamonu’dadır. Merhum Mehmet Akif 1336 (1920) yılının Son Teşrin ayında Kastamonu’da idi ve 19 Teşrinisani Cuma günü Kastamonu’nun bu camii şerifinden bütün Türk milletine hitab ederek millî mücadelenin hakikî mahiyetini, millî vahdeti koruyarak canla, başla savaşmanın Türk milleti için hayatî bir vazife olduğunu, Sevr muahedesini kabul etmenin Türk milleti için ölümden başka bir şey olmadığını,tereddüde yer bırakmayan kat’iyetle anlatarak bütün milleti Sevr muahedesini yırtmağa davet etti. Onun bu mev’izesi ayrıca bir risale halinde basılarak memleketin her tarafında, bütün camilerinde ve bütün toplanma yerlerinde okundu ve bir taraftan dahilî nifaklara son vermeğe, diğer tarafından Türk milletini kalkındırmağa yardım etti. Bu mev’ize ve hitabe tam manasile tarihî bir vesikadır. Ve bu vesika o zaman millî mücadelenin karşılaştığı her meseleyi tavzih etmektedir.

Aşağıda bir parçasını okuyacağınız nutku, Kastamonu Nasrullah Camiinde heyacanlı büyük Müslüman kalabalığı önünde vermiştir. Bu nutuk özel broşürler halinde bastırılarak, bütün cephelerde Mehmetçiklere de dağıtılmıştır.

Ey Müslümanlar,

Milletler, topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler an­cak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygusuna düştüğü zaman yıkılır...

Bizi mahv için tertib edilen barış antlaşması paçavrasını mücahitlerimiz Doğu tarafından yırtmaya başladılar. Şimdi beri taraftaki dindaşlarımıza düşen vazife. Anadolumuzun diğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek, o murdar paçav­rayı büsbütün parçalamaktır. Zira o parçalanmadıkça Türklük için, bu diyarda ya­şamak imkânı yoktur.

Ey Müslüman cemaati! Düşmanlarımızın bugün bizden istedikleri ne filân vi­lâyet, ne filân sancaktır; doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımız­dır, devletimizdir.

Ey Müslüman cemaati! Ağyar eline geçen Müslüman yurtlarının hali, bizim için ne tesirli bir ibret levhasıdır. İslâm 'm son sığmağı olan güzel topraklarımızı düşman istilâsı altında bırakmayalım. Kederi, miskinliği, ihtirası, bölücülüğü büsbütün atarak, azme, gayrete, birliğe sarılalım. Cenab-ı Allah, Hak yolunda sa­vaşmak için meydana atılan azim ve iman sahipleri ile beraberdir.

 Nasrullah Camii Vaazını indirmek için tıklayınız...

 

www.tarihgazetesi.net

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorumlar  

 
#1 Ünal şahin 23-05-2015 19:01
önemli olan anılan vaazdan kendimize ders
Çıkarmak
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile