EDEBİYATÇI TÜRK Sitesinin Düzenlediği Şiir Yarışması Sonuçlandı

www.edebiyatciturk.com

www.edebiyatciturk.com’un açmış olduğu şiir yarışması sonuçlanmıştır. Sitede sonuçlar şu ifadelere yer verilerek duyurulmuştur:

Sitemizin  açmış olduğu "Türk Bayrağı" hediyeli şiir yarışması sonuçlanmıştır.
 

Kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Eserleri dereceye giren kıymetli şairlerimiz Osman ÖCAL Bey'i , İbrahim ŞAŞMA Bey'i ve ÇIRAK MEHMET ( Mehmet SÖNMEZ) Bey'i yürekten kutlarız. Değerlendirme komisyonumuzun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli üyeleri Ahmet YATAR (EDEBİYATÇI TÜRK) Bey'e, Ahmet AYKOL Başkanımıza, İsmail ŞAHİN Bey'e ve Şair Alper Tunga KUMTEPE Bey'e gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Büyük Türk Milleti'ne saygı ile duyurulur.

www.edebiyatciturk.com Yönetimi

Yarışma Birincisi Eser:

ÜLKÜ TÖRELENMEZ ÇÜRÜK ÇİĞİTLE

Ülkü törelenmez çürük çiğitle,
Duruşu Türk olan öz gerek bize.
Kara yer üstünde yağız yiğitle,
Yoruşu Türk olan kız gerek bize.

Obada oymakta budunda ilde,
Modada şekilde ünde değil de;
İlimde teknikte sanatta dilde,
Yarışı Türk olan söz gerek bize.

Ders almayan aksakallı kocadan,
Han tutulsa tuğu düşer bacadan.
İrfan yuvasında kutlu hocadan,
Görüşü Türk olan tez gerek bize.

Ufuklarda kara bulut katarken,
Eşkıyalar pusu kurup yatarken,
Yiğitleri derbendinde yutarken,
Sarışı Türk olan köz gerek bize.

Kağanların ruhlarını dinleyen,
Kırk çeriyi bir solukta binleyen,
Uzun kollu kopuz gibi inleyen,
Vuruşu Türk olan saz gerek bize.

Maziden atiye köprüler kurup,
Turan aşkı ile yanıp kavrulup,
Yağı bildiğinin kalbine vurup,
Serişi Türk olan göz gerek bize.

Vuslatî der kişneterek kıratı,
Giyinip kuşanıp kanlı pusatı,
Orhun ile sözlemeye Fırat’ı,
Uruşu Türk olan hız gerek bize.

Osman ÖCALYarışma Birincisi Diğer Eser:

LÜZUM MÜZEKKERESİ

Fatihçe bir nazar, Osman’ca duruş.
Kılıçtan keskindir, gözdeki vuruş.
Bir baş kaldırıştır, bir hesap soruş,
Bakışı Türk olan göz gerek bize.

Düşmeden düşmanın kirli ağına.
Kar düşürme ey Türk, o son dağına.
Sevda iklimine dostun bağına.
Yunusa götüren iz gerek bize .

Gönlüme nakşettim kutlu varlığı.
Kudret anahtarı, Türk’ün birliği.
Kimseler bozmasın kutlu dirliği
Benden çıktım artık biz gerek bize

Bir aşk için bülbül oldum şakıdım.
Çile tezgâhında kilim dokudum.
Bir tek onu yazdım, onu okudum.
Öz Türkçemle hemhal, söz gerek bize.

Ekmeği çileye, sabıra bandık
Ateşte üşüdük, sularda yandık.
Lokma ile doyduk, katreyle kandık.
Çokta gözümüz yok, az gerek bize.

Yol var karanlıktan ışığa çıkan
Sevda var gönülden, gönüle akan
Toprağa yâr diyen, dost diye bakan
Veysel’in türküsü, saz gerek bize

Kanım feda olmadan, fidan dallanmaz.
Bahçıvan olsam da toprak güllenmez.
Türkün yüreğinde ateş küllenmez.
Gönülde kıvılcım, köz gerek bize.

Kimeydi bu sefer, bu gidiş niye?
Öz yurda canımı ettim hediye.
Şehitler sorarsa ne yaptın diye.
Yüzüne bakacak yüz gerek bize.

İbrahim ŞAŞMA

Yarışma İkincisi Eser:

ÖZ GEREK BİZE

Türk Gençliği geç olmadan uyanın,
Kabuktan ziyade öz gerek bize,
Dikenlidir yolu Türk’üm diyenin,
Dikeni görmeye göz gerek bize.

Genç Beyinler ileriyi görmeli,
Görüp ona göre karar vermeli,
İlim alanında mühür vurmalı,
Makaleler gerek, tez gerek bize.

Gönlünde öğrenme sevdası duyan,
Baş tacı olmalı ruhunu koyan,
Birleşmeli azim ile heyecan,
Devir sürat devri hız gerek bize.

Düşün neden dünya atlı biz yaya,
Elin oğlu nasıl çıktı uzaya?
Gönül verip bilim denen davaya,
Samimi inanan yüz gerek bize.

Elzemdir gençliğin şunu bilmesi,
Zordur ilim deryasına dalması,
Sonsuzdur ilimin kızılelması,
Yorulmaz bükülmez diz gerek bize

Atana bak tarihinde gezin de,
Olmamalı dünya hırsı gözünde,
Gideceksek Atatürk’ün izinde,
Ata’ya verilen söz gerek bize.

Her alanda galip gelmemiz için,
Güçlü lider ülke olmamız için,
Hedefimiz kızılelmamız için,
Okuyan erkekler kız gerek bize.

Dinini unutma özünü öğren,
Şehidini tanı gazini öğren,
ÇIRAK MEHMET oku mazini öğren,
Bizleri biz yapan biz gerek bize.

ÇIRAK MEHMET (MEHMET SÖNMEZ)

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile