Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri / Prof Dr. İsmet ÇETİN

Dil ve Edebiyat Öğretim Yöntemleri

Ed: Prof Dr. İsmet ÇETİN

Yazarlar

Abdulkerim KARADENİZ , 

Abdurrahman GÜZEL , 

Aliye USLU ÜSTTEN ,

Ayşe Derya ESKİMEN ,

 Ayşe YÜCEL ÇETİN , 

Halide Gamze İNCE YAKAR

Halil ÇELTİK , 

Hilmi DEMİRAL ,

 İsmet ÇETİN , 

Musa ÇİFCİ , 

Mustafa TÜRKYILMAZ , 

Remzi CAN , 

Salim PİLAV , 

Yasemin UZUN TULGAR

Yaratılan ve yaşanılan kültürel alanın ifade aracı olan dil, aynı zamanda kâinatın algılanması, yorumlanması ve şekillenmesi anlamlarına da gelir. Hayatı anlamlandıran dil, yaşanılanlardan aldığı unsurları kurmaca bir dünyaya taşır. Bu kurmaca dünyada hayattan kopuk olmayan bir âlem yaratılır ve bu âlemi ifade eden eserler ortaya çıkar. Bunlar kimi zaman şiir, kimi zaman hikâye biçiminde görülür. Bu da dilin anlaşma vasıtası olmasının yanında eser yaratmada bir araç olduğu anlamlarını taşır. Milletlerin ses ve söz dünyası olan dil ve dil ile yaratılan eserler, milletlerin varlığının teminatı olduğu gibi, tarihî bilgi ve tecrübelerinin de ifadesidir.
Kitap, dil ve edebiyat öğretiminde kullanılan veya kullanılması gerekli olan metot ve teknikleri içermektedir. Türkiye'de sık kullanılan yöntem ve tekniklerin yanı sıra Batı dünyasında kullanılan yöntem, yaklaşım ve teknikler de bu çalışmada yer almaktadır. Türkçe ve Türk edebiyatı öğretiminin tarihî akışı, günümüzdeki durumu; dil ve edebiyat öğretimiyle ilgili yaklaşımlar, uygulamalı konu anlatımı, planlama, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

KİTABI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile