Ceride-i Resmiye Gazetesi

 

CERİDE-İ RESMİYE GAZETESİ

Türkiye de ilk resmi gazete Takvim-i Vekayıdir. 11 Kasım 1831 de çıkmaya başlayan Takvimi Vekayi aynı zamanda ilk Türkçe gazetesidir. Türkçe dışında Arapça,Ermenice,Farsca,Fransızca,Rumca baskıları da yayımlanan bir gazeteydi. Dünyanın en eski resmi gazetelerinden birisi olan Takvimi Vekayi, ikinci Mahmutun fermanıyla haftada bir gün yayına başlamıştır. Takvim-i vekayi bugünkü ‘’esmi gazetenin’’ oluşturur. Gazetenin amacı halkı eğitmek ve devlet

kararını duyurmak olarak özetlenebilir. Takvim-i Vekayi nin son sayısı 4 Kasım 1922 de yayınlandı. TBMM nin 23 Nisan 1920 tarihinde oluşumundan sonra dahi İstanbul Hükümetince bir yandan Takvim-i Vekayi devam edilirken TBMM Hükümeti nin resmi gazetesi olarak CERİDE-İ RESMİYE haftada yayınlanmak üzere 7 Ekim 1920 çıkarılmaya başlamıştır. Bu gazetenin yayınında da zaman zaman aksamalar olmuştur. 10 Eylül 1923 tarihini taşıyan 22. sayıdan itibaren Resmi Ceride adı altında yeniden yayıma başlamıştır. Ancak yayında gene aksamalar olmuştur. Bakanlar Kurulu nun Mayıs 1341 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan ‘’smi Ceridenin Sureti Muntazamda Neşir Ve Muamelatının Tarzı İcrası’’ hakkındaki talimatnamenin kabulüyle muntazaman yayına geçmiştir. Resmi ceride 17 Aralık 1927 tarihini taşıyan 763. sayısından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete adını almış olup o günden bu güne düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile