YAYINLAR

Dosyalar

Sıralama : İsim | Tarih | Tıklamalar [ Artarak ]

Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak

hot!
Eklenme Tarihi: 26.10.2013
Dosya Boyutu: 3.55 MB
Dosyalar: 1468

Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak

Ziya Gökalp

Editör: İbrahim Kutluk  Yazılma tarihi: 1913

Kültür Bakanlığı Yayınları Devlet Kitapları,  Ankara  1976

Mehmed Akif'in Kastamonu-Nasrullah Camii Cuma Vaazı Mehmed Akif'in Kastamonu-Nasrullah Camii Cuma Vaazı

hot!
Eklenme Tarihi: 16.11.2013
Dosya Boyutu: 2.19 MB
Dosyalar: 2143

MEHMET AKİ NASRULLAH VAAZI

 

(Aşağıda bir parçasını okuyacağınız nutku, Kastamonu Nasrullah Camiinde heyacanlı büyük Müslüman kalabalığı önünde vermiştir. Bu nutuk özel broşürler halinde bastırılarak, bütün cephelerde Mehmetçiklere de dağıtılmıştır.)

Ey Müslümanlar,

Milletler, topla, tüfekle, zırhlı ile ordularla, tayyarelerle yıkılmaz. Milletler an­cak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygusuna düştüğü zaman yıkılır...

Bizi mahv için tertib edilen barış antlaşması paçavrasını mücahitlerimiz Doğu tarafından yırtmaya başladılar. Şimdi beri taraftaki dindaşlarımıza düşen vazife. Anadolumuzun diğer cihetlerindeki düşmanları denize dökerek, o murdar paçav­rayı büsbütün parçalamaktır. Zira o parçalanmadıkça Türklük için, bu diyarda ya­şamak imkânı yoktur.

Ey Müslüman cemaati! Düşmanlarımızın bugün bizden istedikleri ne filân vi­lâyet, ne filân sancaktır; doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımız­dır, devletimizdir.

Ey Müslüman cemaati! Ağyar eline geçen Müslüman yurtlarının hali, bizim için ne tesirli bir ibret levhasıdır. İslâm 'm son sığmağı olan güzel topraklarımızı düşman istilâsı altında bırakmayalım. Kederi, miskinliği, ihtirası, bölücülüğü büsbütün atarak, azme, gayrete, birliğe sarılalım. Cenab-ı Allah, Hak yolunda sa­vaşmak için meydana atılan azim ve iman sahipleri ile beraberdir. 

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu

hot!
Eklenme Tarihi: 02.12.2013
Dosya Boyutu: 2.25 MB
Dosyalar: 1547

Kılavuzu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kılavuzu görüntülemek için Adobe Reader (İndir!)) programının bilgisayarınızda yüklü olması gereklidir. TÜRK Ulusu’nun Göktürklergibi acunu titretebilecek güce kavuşması için, lütfen bu kılavuzu çevrenizdekilerle paylaşın.

Gâye-i Milliyye Gâye-i Milliyye

hot!
Eklenme Tarihi: 10.12.2013
Dosya Boyutu: 1.43 MB
Dosyalar: 2849

Gâye-i Milliyye

 İstiklâl ve Sa´âdet-i Vatandır

2 Mart 1921’de Sivas’ta çıkarılan Gâye-i Milliye, Anadolu’nun sesi olmuş ve mücadeleye önderlik eden kadronun görüşlerini yansıtmıştır.

Gâye-i Milliye ve benzeri gazete ile dergilerin, günümüz Türkçesi ile tıpkıbasım şeklinde yeniden yayımlanmasının, konuyla ilgilenen araştırmacılara ve tarih meraklılarına yeni ufuklar açacağına kuşkumuz yoktur.

 Ankara Üniversitesi  Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından hazırlanan gazetenin  tıpkıbasımını indirmek için tıklayınız. 

2015 Yılı Takvimi İndir, Alparslan 2015 Takvimi 2015 Yılı Takvimi İndir, Alparslan 2015 Takvimi

hot!
Eklenme Tarihi: 08.01.2015
Dosya Boyutu: 3.27 MB
Dosyalar: 1044

2015 Yılı Takvimi İndir, Alparslan 2015 Takvimi

"ALPARSLAN" 2015 TAKVİMİ
Eser ve Çizim: Ramazan Türkmen
Renklendirme: Adem Dönmez, Emrullah Çıta

2015 Yılı Takvimi İndir, Afşin Bey Takvimi 2015 Yılı Takvimi İndir, Afşin Bey Takvimi

hot!
Eklenme Tarihi: 27.12.2014
Dosya Boyutu: 12.48 MB
Dosyalar: 937

2015 Yılı Takvimi İndir, Afşin Bey Takvimi

"AFŞİN BEY" 2015 TAKVİMİ
Eser ve Çizim: Ramazan Türkmen
Renklendirme: Adem Dönmez, Emrullah Çıta