MAKALELER

Dosyalar

Sıralama : İsim | Tarih | Tıklamalar [ Artarak ]

YENİ BOTAN HAKKARİ - ZEYNEP ECE ÜNSAL YENİ BOTAN HAKKARİ - ZEYNEP ECE ÜNSAL

hot!
Eklenme Tarihi: 20.07.2013
Dosya Boyutu: 1.06 MB
Dosyalar: 1296
Görüldüğü üzere son dönemde Hakkâri’de terör örgütü eylem şeklini açıkça değiştirerek yeni bir metot ortaya koymaya çalışmaktadır ancak, hükümetin bu yeni durumla mücadeleye yetecek düzeyde politikaları bulunmamaktadır. Şu ana kadar ortaya çıkmış baraj inşaatları dışında, bölge illerinin kalkınmasına yönelik herhangi bir girişim kamuoyuna duyurulmamıştır. Terörle mücadele çok yönlü düşünülmesi gereken bir konudur. Çalışmanın ilk bölümünde de belirtildiği üzere, terör örgütünün birtakım planlarını hayata geçirmek maksadıyla Hakkâri ilinin seçilmesini bazı nedenleri bulunmaktadır. Bu durumda, terörle etkin mücadele sağlanabilmesi için, her zaman söylenildiği gibi, askeri operasyonlar dışında da girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir ifade ile Hakkâri ili neden terör örgütü olarak pilot bölge seçildiyse, bu nedenleri ortadan kaldıracak çözümler kısa süre içerisinde uygulamaya geçmeli ve bu bağlamda terör örgütü zayıflatılmalıdır. Sonuç olarak, resmin bütününe bakılarak ve hiçbir gerçek hafife alınmayarak, Hakkâri için gerekli önlemler en kısa sürede alınmalı, verilen sözler tutulmalı, bölgenin kalkınması sağlanmalıdır

Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı; Amerikan Belgeleri Darbe Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı; Amerikan Belgeleri Darbe

hot!
Eklenme Tarihi: 06.01.2015
Dosya Boyutu: 380.29 kB
Dosyalar: 680

12 Eylül 1980’de Beyaz Saray’da neler konuşuldu? Darbeden sonra Kenan Evren, Amerikan Başkanı Carter’a niçin teşekkür etti? Darbeciler ABD ile ilk kez ne zaman temasa geçti? ABD, niçin 12 Eylül darbesini destekledi? Doç. Dr. Mehmet Akif Okur’un makalesi, tüm bu sorulara ilk kez kamuoyunun haberdar olacağı Amerikan belgelerine dayanarak cevaplar veriyor.

Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı: Amerikan Belgeleri Darbe Hakkında Ne Anlatıyor? Türkiye-ABD İlişkilerinin 12 Eylül Kavşağı: Amerikan Belgeleri Darbe Hakkında Ne Anlatıyor?

hot!
Eklenme Tarihi: 01.01.2015
Dosya Boyutu: 380.29 kB
Dosyalar: 302

12 Eylül 1980’de Beyaz Saray’da neler konuşuldu? Darbeden sonra Kenan Evren, Amerikan Başkanı Carter’a niçin teşekkür etti? Darbeciler ABD ile ilk kez ne zaman temasa geçti? ABD, niçin 12 Eylül darbesini destekledi? Doç. Dr. Mehmet Akif Okur’un makalesi, tüm bu sorulara ilk kez kamuoyunun haberdar olacağı Amerikan belgelerine dayanarak cevaplar veriyor.

Tarih'in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşeri Tarih Tarih'in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşeri Tarih

hot!
Eklenme Tarihi: 25.10.2013
Dosya Boyutu: 2.97 MB
Dosyalar: 528

Tarih'in Ontolojisi Üzerine Bir Deneme: Evrensel Tarih ve Beşeri Tarih

Durmuş Hocaoğlu

Selçuk’un Oğulları ve Torunları Selçuk’un Oğulları ve Torunları

hot!
Eklenme Tarihi: 04.11.2013
Dosya Boyutu: 824.9 kB
Dosyalar: 1903

Selçuk’un Oğulları ve Torunları

İbrahim Kafesoğlu

Ortaçağların en mühim siyasî teşekküllerinden olup Türk, islâm ve dünya tarihine yeni bir çehre ve istikamet veren Büyük Selçuklu imparatorluğunun[1] kurucuları üzerinde henüz lâyıkile durulmamıştır. Claude Cahen’in bu husustaki bir denemesi[2], kaynaklarımızın birbiri ile münasebetleri bakımından faydalı ise de, mevzuumuz itibarile pek sarih değildir. Biz daha önce Selçuklu âilesinin menşeine dair müs­takil bir makalemizde[3] Selçukluların aslı mes’elesiyle, başlangıç saf­halarını aydınlatmağa çalışmıştık. Şimdi, yine kaynaklarımızdaki bil­gilerin dağınık ve noksan oluşu yüzünden mübhem kalmış olan bir noktayı, Selçuklu İmparatorluğunun teşekkülünde şükrana değer hiz­metleri geçmiş Selçuk’un oğulları ve torunlarını tesbite çalışacağız.

Osmanlı Devletinin Türkistan Ve Dogu Politikası Osmanlı Devletinin Türkistan Ve Dogu Politikası

hot!
Eklenme Tarihi: 06.11.2013
Dosya Boyutu: 97.72 kB
Dosyalar: 778

OSMANLI DEVLETİNİNTÜRKİSTAN VE DOGU POLİTİKASI

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ

 

13. yüzyılın sonlarıyla 14. asrın baslarında Anadolu toprakları üzerinde

kurulmus olan sınır begligi bilindigi üzere, 15 ve 16. yüzyıllarda bir cihan

devleti haline gelmis, dünyada olup-biten isler adeta bu devletten sorulur

olmustu. Bu cihan devletinin en büyük hususiyeti çagına göre her bakımdan

ileri bir seviyede bulunmasıydı.

Osmanli Devleti Diş Borçları Osmanli Devleti Diş Borçları

hot!
Eklenme Tarihi: 30.10.2013
Dosya Boyutu: 3.57 MB
Dosyalar: 1400

Osmanlı Devleti  Dış Borçları

 

 1854-1914 BORÇLANMALARI

GALATA BANKERLERİ VE OSMANLI BANKASI

DÜYUN-U UMUMUYE İDARESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ‟NİN KABUL ETTİĞİ

OSMANLI DEVLET BORÇLARI 

Neden Tarih Öğreniyoruz Neden Tarih Öğreniyoruz

hot!
Eklenme Tarihi: 13.11.2013
Dosya Boyutu: 288.68 kB
Dosyalar: 956

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında  tarihçileri, tarih eğitimcilerini ve tarih felsefecilerini en çok meşgul eden bu üç soru  olmuştur;

1.Tarih nedir?

2. Tarih ne işe yarar?

3. Neden tarih öğreniyoruz?

Dünyanın her  tarafında tarihçiler arasında yoğun bir ilgi ile karşılanan bu sorulara verilen yanıtlar tarihçiden

tarihçiye farklılık gösterecek ölçüde bir çeşitlilik göstermiştir.

MAKALENİN TAMAMI İÇİN İNDİR'E TIKLAYINIZ

Necdet SEVİNÇ, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Ve Bayburt Kaymakamı Nusret Beylerin İdamı İhanetin Son Perdesi Necdet SEVİNÇ, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Ve Bayburt Kaymakamı Nusret Beylerin İdamı İhanetin Son Perdesi

hot!
Eklenme Tarihi: 01.05.2016
Dosya Boyutu: 609.16 kB
Dosyalar: 568

Necdet SEVİNÇ, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Ve Bayburt Kaymakamı Nusret Beylerin İdamı İhanetin Son Perdesi

İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri Ve Zaviyeler İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri Ve Zaviyeler

hot!
Eklenme Tarihi: 30.10.2013
Dosya Boyutu: 492.86 kB
Dosyalar: 906

İstila Devirlerinin
Kolonizatör Türk Dervişleri Ve Zaviyeler

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN

Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli birimparatorluk haline girivermesi hâdisesi, son zamanlara kadar birçok malûmları noksan bir muadele şeklinde vazedildiği veyahut Türk ırkının tarihî varlığı hakkında mevcut ve an’ane halinde müesses dar ve kısır noktai nazarlara esir kalındığı için, içinden çıkılmaz bir mesele teşkil etmekte idi.

Filhakika, koskoca bir imparatorluğun kuruluşu nev’inden muazzam bir hâdise, bizde uzun zaman, sadece Padişahların dirayet ve şecaati veya Allah’ın bu saltanatın kurucularına karşı gösterdiği lütuf ve inayet ile izah edilmek istenilmiştir. İlk Osmanlı membalarında kaydedilmiş görülen Sultan Osman’ın rüyası, mucize nevinden vukua gelen bu hâdisenin izahını ancak ilâhî takdir ile yapmak mümkün olduğuna inanışın bir ifadesidir.

Tamammını okumak için linke tıklayınız...