Kürt Halk Heyetinin Lozan’a Gönderdiği Tarihi Mektup

Kürt Halk Heyetinin Lozan’a Gönderdiği Tarihi Mektup

Dünyadaki zenginlik kaynaklarına sahip olmak isteyen İngilizlerin , 12/10 ‘u Türk olan Musul’u ve petrol kaynaklarını biz Müslüman Türk’lere çok görmesini hayretle karşılıyoruz.

Lozan Konferansında İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzonun , Dersim (Tunceli) ve Bitlis olaylarından bahsederek tek millet olan Türk ve Kürt arasına ayrılık düşünceleri sokma gayretini biz Kürtler anladık. Biz Kürtler ,Avrupa ve İngiliz diplomatlarının parlak vaatlerinin altında kendi menfaatlerinin olduğunu biliyoruz ve bundan dolayı kendi direniş kuvvetlerimizi oluşturduk.

İŞTE LOZANA GÖNDERİLEN TARİHİ MEKTUP;

‘’Bu günlerde ( Lozan konferans görüşmeleri sırasında )  İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzon’un Kürtlere bağımsızlık verilmesi  fikrini ortaya atarak ,Kürtlerin  koruyucusu tavrını takınmasını ,hayret ve şaşkınlıkla karşıladık.

Biz Kürtler , Turan neslinden bir kavimiz. Milli hatıralarımız ve özelliklerimizden dolayı Türkler bize ,’’ yiğit ve cesur ‘’ anlamına gelen Kürt ismini vermişlerdir. Kürt adıyla anılan ve büyük hizmetleri geçen kahramanların isimlerinin yaşaması amacıyla ,Deminan ,Hayderan ,Kureyşan ve Lolan gibi isimler kabile ve aşiretlere verilmiştir.

Bu aşiretler bu gün anavatanın Doğu Türklerini oluşturmaktadır. Kürtlerin 1876 tarihinden önceki ve sonraki durumları araştırılacak olursa ,İranlı misyonerlerin aşiretler üzerinde yaptıkları çalışmaların sonucunda Kürtler kendi öz dilleri olan Türkçe lehçesini ve öz kültürlerini yavaş yavaş kaybettiler.

Bundan dolayı Erzurum ,Van ,Bitlis ve Musul taraflarındaki aşiretler ,Farsçadan başka bir şey olmayan ,Kırmanç adı verilen Farisi lehçeyi konuşmaya başladılar. Bu misyoner faaliyetlerinden az etkilenen ,Harput ve Diyarbakır taraflarındaki Kürt aşiretler ise ana dilleri olan Türkçe lehçesi ile karışık Zaza lehçesini konuşmaya başladılar.

Bu Öz Türkoğlu Türkler’i Yavuz Sultan Selim Han ,Kürtlerin hanı Şeyh İdris-i Bitlisi’ye  gönderdiği fermanla kendi ülkesine dahil etti.O günden bu güne kadar , Türk akrabalarının şefkat ve himayelerinde huzurlu ve rahat yaşamakta ve Türk lehçesi ile de konuşmaktadır. 

Yukarıda yapılan değerlendirmeden sonra ,İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzona sorarız ki ; İranlıların dilini biraz konuşmakla ,o millete mensup olunduğu kabul edilirse İngilizler de dahil her milletin durumu tartışılır.

Doğu ülkelerini istila eden ve genellikle dünyanın kendi toprakları içerisinde olmasını hayal eden İngilizlerin ,diğer milletlerin kabullenemediği ‘’ müstemleke ‘’ kelimesinin yerine kulağa hoş gelmeyen ve aynı anlamı taşıyan ‘’ manda ‘’ kelimesinin de aslında aynı şey olduğunu Kürtler anlamıştır.

Dünyadaki zenginlik kaynaklarına sahip olmak isteyen İngilizlerin , 12/10 ‘u Türk olan Musul’u ve petrol kaynaklarını biz Müslüman Türk’lere çok görmesini hayretle karşılıyoruz.

Lozan Konferansında İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzonun , Dersim (Tunceli) ve Bitlis olaylarından bahsederek tek millet olan Türk ve Kürt arasına ayrılık düşünceleri sokma gayretini biz Kürtler anladık.Biz Kürtler ,Avrupa ve İngiliz diplomatlarının parlak vaatlerinin altında kendi menfaatlerinin olduğunu biliyoruz.Ve bundan dolayı kendi direniş kuvvetlerimizi oluşturduk.

1917 yılında İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzon gibi bağımsızlık vaatlerinde buluna Ruslara biz Kürtler :

‘’Bizi anavatandan hiçbir kuvvet ayıramaz.Bizim rahata kavuşmamız sizin hemen bu topraklardan çekilmenizle olacaktır.’’  dedik.

İşte bu gün bütün Kürtler ,Lozan’daki Avrupa ve bilhassa İngiliz diplomatlarına aynı yanıtı veriyoruz.Kürtler bağımsızlıklarını ,kendilerini yok edecek yabancılara değil ,kendi ailelerinden olan Türk’lere ve Onları temsil eden Büyük  Millet Meclisi Hükümeti’ne emanet etmiştir. Sonuç olarak biz Kürtler , İngiltere yetkili kurul başkanı Lord Curzonun bizler için fikirler üretmemesini rica eder ve Lozandaki Temsil Heyetine  ve başkanı sevgili hemşerimiz (Kürt ) İsmet Paşa hazretlerine başarılar dileriz.’’


Umum Kürt Amele ve Esnaf Cemiyeti                        İstanbuldaki Umum Kürtler adına

Reisi Salih Kahya adına                                            Lolan aşiret reisi ve Sabık

Erzurumlu İsazade Ahmet                                        Kürt gençler cemiyeti Düzerzadesi

                                                                                  Dersimli Mehmet Sabri

Kaynak: 24 Kanun-i Sani (1339-24 ocak 1923) ,Devlet Arşivleri Genel Müd.,Başbakanlık Osmanlı Arşivi ,HR.İM, 60/3

www.tarihgazetesi.net

  

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorumlar  

 
#1 ali kaya 14-09-2015 19:23
bu arşiv belgesinin aslı varmıdır.
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile