Ruslara öncülük eden Ermenilerin Türklerin geri çekildiği mahallerde katliam yapmakta oldukları.

Ruslara öncülük eden Ermenilerin Türklerin geri çekildiği mahallerde katliam yapmakta oldukları.
1916.2.18

HR.SYS 2871/3      Belge No: 11

 

HR. SYS, 2871/3_11

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet‑i Umûmiyye Müdîriyyeti

 

Trabzon Vilâyeti'nden mevrûd fî 4/5 Şubat sene [1]331 târîhli telgraf-nâme sûretidir.

Ruslara pîş-dârlık eden Ermenilerin askerin ric‘at ettiği mahallerde kalan zükûr ve inâs ahâlî ile mecrûhînimizi şehit etmekte oldukları mevsûkan anlaşılmakla ma‘rûzdur.

Vâlî

Cemal Azmi

 

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile