Ermeni Çetelerin Türkleri Öldürdüğüne Dair Kazım Karabekir Paşa’nın Bir Raporu

kazım karabekir, ermeni,vahşet
 
Ermeni Çetelerin Türkleri Öldürdüğüne Dair Kazım Karabekir Paşa’nın Bir Raporu
 
3 ncü Ordu Kumandanlığına
 
Ermeni eşkıyâsı Erzincan ve civârındaki irtikâb eyledikleri mezâlime ve yirminci asr-ı medeniyye ile kabil-i te’lîf olmayan envâ’-i hûn-hârlıklarına Aşkale’den Erzurum istikâmetine tard olundukları vakit daha eşna’ını yaparak Ekbertos’un mezâlimine rahmet okutmuşlardır. Merdiven köyünde kırk beş Aşkale’de on yedi Tilkitepesi’nin iki kilometre cenûbunda harîtada ismi yazılı olmayan Cinis köyünde altı yüz küsûr zükûr ve inâs nüfûsun on üçü müstesnâ olmak üzre mütebâkîsi ihrâk edilmek ve süngülenmek ve hamile kadınları karınları yarılarak çocukları kucaklarına verilmek sûretiyle şehîd edilmiş olduğunu arz eylerim.
 
                                                 2/2/34
 
1 nci Kafkas Kolordusu Kumandanı
 
 Mîr-alây Kâzım Karabekir
 
HAZIRLAYAN: İsmail Hakkı Ergüven
 
 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile